Zažite historickú noc v kaštieli

Získajte skúsenosť ako žila šľachta kedysi