História

Hotel Gino Park Palace**** sídli v budove kaštieľa Orlové,
ktorý dal v roku 1612 postaviť uhorský šľachtic Žigmund Balassa.

Pôvodne sa jednalo o renesančnú jednopodlažnú kúriu, ktorá mala byť pre šľachtickú rodinu Ballasovcov prísľubom nového moderného a pohodlného bývania,čo im studený a nehostinný Považský hrad už nedokázal poskytnúť. V tomto období bolo celkom bežné, že šľachta opúšťala hrady - kamenné nedobytné pevnosti, ktorých obranná funkcia stratila svoj význam a stavala si moderné a pohodlné rodinné sídla na vidieku i v meste. Kúria bola v tomto období známa ako Zsigmond Háza, známy ako Žigmundov dom.

Začiatkom 18. storočia sa kúria prestavbou zmenila na dvojpodlažný štvorkrídlový kaštieľ.​Ďalším významným majiteľom, ktorý zásadne ovplyvnil vzhľad kaštieľa bol Pavol Balassa, pravnuk zakladateľa. Spolu so svojou manželkou Julianou Batthyány v prvej polovici 18. stroročia kaštieľ veľkolepo prestavali v barokovom štýle. V tomto období pribudol tiež park a nádvorie s fontánou.
O tejto prestavbe sa dočítame z pamätného nápisu nad vstupným portálom kaštieľa. Gróf Pavol Balassa mal veľmi dobré vzťahy z cisárovnou Máriou Teréziou, ktorá kaštieľ rada navštevovala. V kaštieli sa dodnes dochovalo kreslo, na ktorom Mária Terézia rada sedela. V priechode vstupného portálu kaštieľa môžeme vidieť aliančný erb rodov Balassa a Bathyány. Oba rodinné erby spája cisárska koruna vyjadrujúca vďaku Márii Terézii a cisárskemu dvoru, ktorý Balassovcom potvrdil grófsky titul.
K najhodnotnejším častiam kaštieľa patrí neskorobaroková kaplnka Sv. Jána Nepomuckého s rokokovým interiérom, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1770 až 1780. Kaplnka zaberá výšku dvoch podlaží v západnom krídle kaštieľa. Rodina Balassovcov vlastnila toto svoje veľkolepé rodinné sídlo dlhých 250 rokov. Neskôr kaštieľ vystriedal viacerých majiteľov, nie všetci boli preň a jeho okolie prínosom. K zaujímavostiam patrí fakt, že začiatkom 20. storočia kaštieľ niekoľko rokov vlastnil svetoznámy český husľový virtuóz a skladateľ Jan Kubelík.

O poslednú dvojročnú rekonštrukciu kaštieľa, ktorej výsledkom je štvorhviezdičkový hotel, sa zaslúžil Dr. Nodari Giorgadze.